Współpraca zagraniczna

Od początku istnienia gimnazjum aktywnie uczestniczymy w innowacyjnych projektach międzynarodowych, zgodnie z myślą przewodnią naszej patronki Marii Skłodowskiej - Curie: "Współpraca międzynarodowa jest zadaniem bardzo ciężkim. Trzeba je jednak podjąć nawet kosztem wielu wysiłków i pełnego poświęcenia"

Nad realizacją międzynarodowych projektów w naszej szkole czuwa Pani Anna Dworniak - Kijewska. Dzięki jej zaangażowaniu i wytrwałości w pracę nad projektami włącza się cała społeczność szkolna. Nasza działalność  jest wysoko oceniana, otrzymujemy certyfikaty, prezentujemy nasze dokonania na wystawach i konferencjach.

Otrzymaliśmy też wyróżnienie od zespołu Comenius.

 

Nasze projekty:

e -Twining  2009 - do dziś - Miejsca dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce –  wieloletnia współpraca ze szkołą Lahntalschule Biedenkopf (Niemcy) Podczas pracy nad projektem uczniowie obu szkół poznają historię i kulturę Niemiec i Polski  poprzez zbieranie informacji  o miejscach związanych z dziedzictwem kulturowym obu państw. Współpraca szkół zaplanowana jest na długi czas. Uczniowie mają możliwość zaprzyjaźnienia się i podjęcia próby zrozumienia różnic i podobieństw pomiędzy swoimi krajami. Ich współpraca wzmocni poczucieMoja kariera w Europie przynależności do zjednoczonej Europy.
Pomoc w wymianie uzyskaliśmy po raz kolejny od organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dziękujemy.

międzynarodowa konferencja młodzieży  2009 - do dziś - Międzynarodowa Konferencja Młodzieży – przedstawiciele naszej szkoły od 2009 roku są zapraszani do Arnhem w Holandii przez organizatorów Airborne International Youth Conference, która corocznie gości młodych przedstawicieli z ponad 50 krajów świata. Celem konferencji jest upamiętnienie poległych we wrześniu 1944 r., w czasie operacji Market - Garden żołnierzy brytyjskich i polskich.

  2013/2015 - Moja kariera w Europie. Głównym celem projektu było zachęcenie uczniów do podejmowania  inicjatyw, innowacyjności i kreatywności oraz nawiązywania  partnerstwa ze światem pracy. Podczas spotkań, a także wideokonferencji, uczniowie z różnych państw: Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Turcji  omawiali systemy edukacji oraz szanse zatrudnienia w swoich krajach. Efektem współpracy jest wspólna broszura "My Career in Europe”, opisująca najważniejsze aspekty projektu.

projekt Comenius  2008/2010  - Bohaterowie narodowi – kulturowa i międzynarodowa tożsamość do pozyskania aktywnego obywatelstwa.  Projekt miał na celu pogłębienie wiedzy na temat historii własnego kraju w oparciu o przykład konkretnych postaci. Uczniowie z pięciu państw: Portugalii, Polski, Turcji, Włoch i Grecji stworzyli wspólną publikację pt."National heroes - cultural and international identiy to get active citizenship". W przewodniku tym zamieszczone zostały informacje nt. szkół partnerskich biorących udział w projekcie, bohaterów narodowych każdej ze szkół oraz wnioski i refleksje płynące z naszej współpracy.

 e-Twining  2008/2009  - Kalendarz ważnych świąt i uroczystości w kulturze niemieckiej i polskiej.Celem partnerstwa ze szkołą z Biedenkopf (Niemcy) było rozszerzenie i pogłębienie wiedzy kulturowej, podniesienie wrażliwości na różnice i podobieństwa narodowe. Efektem finalnym było utworzenie  Kalendarza ważnych  świąt i uroczystości  w kulturze niemieckiej i polskiej.
Projekt mogliśmy zrealizować dzięki pomocy od organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dziękujemy.

 comenius  2003/2007  - Ja, konsument -  projekt, którego byliśmy pomysłodawcami.

Młodzież Gimnazjum 21 w Łodzi od początku istnienia szkoły brała udział w konkursach konsumenckich i zdobywa tam zawsze najwyższe laury. Dlatego też wybierając temat projektu postanowiliśmy wykorzystać zdobyte doświadczenia, pogłębić wiadomości i porównać je z innymi krajami. Do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli szkół z Węgier (Anna Sagyibó , Roberta Katalin, Terez Tóth ), Holandii (Leo Kemper, Jos Bolscher ), Grecji (Stelios Kessanidis ) i Niemiec (Karl-Heinz Bredemann, Gerlind Niemer). Efektem współpracy było utworzenie wspólnego, międzynarodowego przewodnika -  „ABC Konsumenta”