Rekrutacja

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Informacje dla osób zainteresowanych klasami językowymi w Publicznym Gimnazjum nr 21 w roku szkolnym 2016/2017:
 
Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełnione podanie. pobierz wzór
 

Test predyspozycji językowych (do klasy dwujęzycznej) odbędzie się:

- 17.05.2016 godz. 15.30

- 31.05.2016 godz. 15.30

 Test kompetencji z j.angielskiego (do klasy z dodatkową godziną j.angielskiego) odbędzie się:

- 24.05.2016 godz.15.30

- 31.05.2016 godz.15.30

Kryteria brane pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.