Psycholog i pedagog

Gabinet pedagoga i psychologa szkolnego znajduje się na I piętrze, naprzeciwko sali 406

 

PEDAGOG SZKOLNY - BEATA DĄBROWSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY - MAGDALENA BRZOZOWICZ

 

Godziny dyżurów pedagoga i psychologa:
będą podane po rozpoczęciu roku szkolnego
  pedagog psycholog
poniedziałek  12.00-15.00  8.00-13.00
wtorek 8.00-11.00 10.00-15.00
środa 12.00-16.00  ---
czwartek 8.00-13.00 ---
piątek 10.00-15.00 ---

 

Psycholog szkolny informuje:

Psycholog  jest do Państwa dyspozycji codziennie na terenie szkoły. Można umawiać spotkania indywidualne i rodzinne za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus i skorzystać z konsultacji, porad lub terapii.

KLUB AKTYWNEGO RODZICA

Zapraszam RODZICÓW uczniów naszej szkoły do współpracy.

KLUB AKTYWNEGO RODZICA oferuje merytoryczne wsparcie w kwestiach wychowawczych, profilaktycznych, życiowych. We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 organizujemy warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dotyczące praktycznych aspektów wychowania dziecka, radzenia sobie z emocjami dorastających dzieci oraz własnymi emocjami, towarzyszącymi nam co dnia.

 TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA

Zachęcam uczniów piszących wiersze do stworzenia tomiku poezji, który zostanie wydany w formie e-booka i ogłoszony na stronie internetowej naszej szkoły. Wiersze proszę przysłać lub przynieść psychologowi w szkole. Korzyści dla ucznia to promocja własnej twórczości, rozwój ponadprogramowy doceniany w ocenie za zachowania i satysfakcja własna

TOMIK POEZJI UCZNIÓW

 Pedagog szkolny informuje:

Stypendium szkolne 2016/2017

Procedura udzielania stypendium szkolnego

 Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Na terenie Miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 514 złotych netto.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowane wysokością dochodów oraz warunkami życia rodziny. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie od 94,40 zł do 212,40 zł. W uzasadnionych przypadkach wynikających dysfunkcji występujących w rodzinie (np. niepełnosprawność) stypendium może być zwiększone maksymalnie o 23zł 60 gr.

 Okres przyznawania:

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym.

 Wypłata stypendium:

Wypłatę stypendium szkolnego, otrzymuje się po przekazaniu oryginału odpowiednich dokumentów wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia tj.:
a) faktury VAT,
b) rachunku IMIENNEGO (od przedsiębiorców niebędących płatnikami podatku od towarów i usług),
c) dowodu wpłaty Kasa Przyjmie (KP),
d) pisemnego oświadczenia (w szczególnych sytuacjach) przy zakupach za drobną kwotę, np. na targowisku (do wysokości 10 % przyznanego stypendium).

Druki do pobrania u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.

B. Dąbrowska