Poznajemy walory regionu łódzkiego

 

 

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania – 33.034,00 zł. Wartość przyznanej dotacji to 29.730,00 zł. WFOŚIGW w Łodzi

Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 490 osób. Potencjalnymi odbiorcami zadania byli gimnazjaliści oraz rodzice uczniów.
W wyniku realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono konkursy o tematyce ekologicznej, zorganizowano wycieczki ekologiczne, przeprowadzono zajęcia o tematyce ekologicznej - warsztaty, zajęcia biologii, zajęcia koła biologiczno- ekologicznego, zajęcia terenowe dla uczniów klas III-ich, zajęcia geografii.

W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, ukształtowano postawy proekologiczne oraz indywidualną odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze u około 490 uczniów gimnazjum, a także rodziców. Ponadto wdrożono uczniów do stosowanie zasad rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym. Ukazano walory regionu łódzkiego oraz atrakcje turystyczne. Ukształtowano umiejętność zarządzania informacją o środowisku z wykorzystaniem multimediów.

 link do strony: www.zainwestujwekologie.pl