Nasz wspólny sukces

logo Kapitału Ludzkiego
Projekt pt. "Nasz wspólny sukces” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie w terminie od sierpnia 2010r. do marca 2012r.

Celem projektu było  utrwalenie i poszerzenie wiedzy gimnazjalistów, a tym samym lepsze
przygotowanie ich do egzaminów gimnazjalnych.

 Zajęcia prowadzone były w małych grupach z wykorzystaniem nowoczesnych środków

 Uczniowie:

  • utrwalili wiedzę z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu gimnazjalnego
  • otrzymali bezpłatnie pomoce naukowe
  • korzystali z innowacyjnych środków dydaktycznych
  • bezpłatnie wzięli udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach, zajęciach laboratoryjnych itp.
  • organizowali wystawy i konferencje
  • rozwijali swoje zainteresowania i zmieniali swoją postawę na aktywną

 W ramach projektu zakupione zostały komputery, tablice interaktywne, rzutniki, programy
multimedialne, podręczniki itp. z których nadal korzystają nasi uczniowie.

 zobacz stronę projektu