Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której decydujemy bezpośrednio  my – mieszkanki i mieszkańcy Łodzi. Dzięki Wam drodzy Uczniowie oraz Waszym Rodzicom i Znajomym nasze gimnazjum kilkakrotnie uzyskało wsparcie finansowe przy realizacji zgłoszonych projektów.

 W ramach funduszu pozyskanego z projektu obywatelskiego "Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum" została zmodernizowana sala informatyczna. Pracownia komputerowa zmieniła swoje oblicze, wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy i nowy rzutnik z tablicą interaktywną co na pewno uatrakcyjni codzienną pracę na lekcjach.  

Sale fizyczna, chemiczna i geograficzna zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe w ramach funduszy pozyskanych z projektu obywatelskiego "Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w."

Środki pozyskane w ramach projektu "Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku" umożliwiły zmianę wyglądu sal językowych, wzbogacając je nie tylko w nowe meble, ale również  nowoczesny sprzęt multimedialny, nowe rzutniki i tablice interaktywne. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom nauka języków w naszym Gimnazjum będzie dla uczniów bardziej atrakcyjna.

pracownia językowa pracownia językowa pracownia geograficzna pracownia chemiczna pracownia językowa pracownia językowa pracownia językowa pracownia językowa pracownia językowa pracownia językowa pracownia językowa pracownia językowa pacownia komputerowa pacownia komputerowa pacownia komputerowa pacownia fizyczna pracownia językowa pracownia językowa