Roweromania

WFOŚIGW w Łodzi

ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi".


Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania dla 12 szkół – 252.060,00 zł. Wartość przyznanej dotacji to 226 000 PLN.
Realizacja projektu pozwoliła na upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez realizację warsztatów oraz organizację wycieczek dla młodzieży.
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej wśród uczniów. Program ten pozwolił na wdrożenie systemowego rozwiązania, które zwiększy świadomość dzieci i młodzieży z terenu Miasta i wzmocni ich postawy proekologiczne.

Projekt obejmował 3 główne działania:

1. Montaż boksów i stojaków dla 18 rowerów – dotacja dla szkoły - 17.460,00 zł

Wiata, która pojawiła się przy Gimnazjum 21 jest namacalnym efektem naszej rowerowej przygody

wiata rowerowa

2. Realizację warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej „Na dwa koła"

W ramach projektu Roweromania nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły (p.Maj, p.Dębski, p.Fortuna, p.Lewandowska) przeprowadzili warsztaty o tematyce związanej z: 

  • Bezpieczeństwem rowerzysty na drodze
  • Obsługą i konserwacją roweru
  • Pierwszą pomocą przedmedyczną
  • Topografią i środowiskiem przyjaznym rowerzystom
  • Komunikacją rowerową w  zrównoważonym rozwoju

3. Promocję komunikacji rowerowej i postaw proekologicznych

Po wszystkich warsztatach nastąpił czas organizowania wycieczek rowerowych po Łodzi  i po jej okolicach….
Zwiedziliśmy rowerowo Łagiewniki, Arturówek, Park Wzniesień Łódzkich, parki łódzkie, obiekty sportowe Łodzi, ulicę Piotrkowską, Rudzką Górę.

W efekcie przeprowadzonych zajęć młodzież podniosła swoje  umiejętności, poszerzyła wiadomości z zakresu warsztatowych tematów, spędziła aktywnie czas, poznała Łódź i jej okolice z rowerowej strony. 

www.zainwestujwekologie.pl
   

wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe wycieczki rowerowe warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty wycieczki rowerowe warsztaty