Nasz EkoŚwiat

WFOŚIGW w Łodzi

Od końca października 2014r. roku działa w naszym gimnazjum w pełni wyposażona pracownia ekologiczna pod nazwą "Nasz EkoŚwiat". Utworzenie pracowni zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota całkowita 34182,00 złotych, w tym otrzymana dotacja w wysokości 32042,00 pozwoliła na wyposażenie pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną.
Sala została pomalowana, na sufit założono fototapetę przedstawiającą korony drzew. Pracownię wyposażono w nowe meble: ławki, krzesła, biurko nauczycielskie, szafki oraz tablice.
Zakupiony sprzęt multimedialny w postaci laptopa, wizualizera, mikroskopu z kamerą będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć metodami badawczymi, projekcji filmów, animacji, prezentacji uczniowskich, realizacji projektów gimnazjalnych. Stałe łącze internetowe pozwala na bieżące korzystanie zasobów Internetu podczas lekcji.
Uczniowie mają do dyspozycji 16 mikroskopów, które pozwolą na kształcenie umiejętności samodzielnego poznawania niewidzialnych "gołym okiem" elementów budowy organizmów.
Dzięki dotacji funduszu zyskaliśmy wiele pomocy dydaktycznych bezpośrednio związanych edukacją ekologiczną tj. plansze, foliogramy, zestaw do badania jakości wody, gleby i powietrza, przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt.
W pracowni możemy zauważyć dużo zieleni. Zakupiliśmy kwietnik, kilka nowych roślin doniczkowych, a także rośliny owadożerne, które budzą największe zainteresowanie uczniów.
Mamy nadzieję, że zajęcia w naszej nowej ekopracowni będą sprzyjały rozwojowi nowych talentów, przyczynią się do zainteresowania naukami przyrodniczymi i zainspirują młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego. 

www.zainwestujwekologie.pl

ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia ekopracownia