Projekty krajowe

Społeczność Publicznego Gimnazjum nr 21 w Łodzi chętnie i z dużym zaangażowaniem przystępuje do każdego projektu społecznego, który oferuje Urząd Miasta Łodzi. Dla uczniów i nauczycieli to doskonała sposobność do połączenia sił w działaniu. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za powodzenie akcji, w której bierzemy udział. A satysfakcja rośnie, kiedy nasza wspólna praca owocuje pozyskaniem środków na realizację kolejnych projektów. Jesteśmy wszyscy dumni, że przyczyniliśmy się do stworzenia nowoczesnej bazy naukowej czy chociażby miejsc parkingowych dla naszych rowerów. :)

Nagroda dla Gimnazjum nr 21

Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi doceniając działania prowadzone w naszej szkole na polu edukacji ekologicznej przyznał Publicznemu Gimnazjum nr 21 NAGRODĘ II stopnia w kategorii EKOSZKOŁA.

 

  • Poznajemy walory regionu łódzkiego - projekt dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi. Młodzież brała udział w wycieczkach, konkursach i warsztatach o tematyce ekologicznej, poznawała walory regionu łódzkiego oraz atrakcje turystyczne. W ramach realizacji zadania zakupiono także pomoce dydaktyczne.
  • "Roweromania- to projekt edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej i kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  • Od października 2014r. roku działa w naszym gimnazjum  pracownia ekologiczna pod nazwą "Nasz EkoŚwiat", której  utworzenie zostało sfinansowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  • Projekty finansowane z łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki którym nasze pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz zyskały nowy wyglad:
  • Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery.
  • Projekt pt. "Nasz wspólny sukces współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie w terminie od sierpnia 2010r. do marca 2012r.