Historia

 

Trochę historii...

Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi powstało, jak wszystkie gimnazja w Polsce, w wyniku reformy systemu oświaty w 1999 roku. Swoją działalność rozpoczęło dnia 1 września 1999 roku. W najlepszych latach w 18 oddziałach pod okiem prawie 50 nauczycieli uczyło się około 500 uczniów.
W roku 2017 naszą szkołę podobnie jak wszystkie polskie gimnazja dotknęła REFORMA OŚWIATY. Na skutek decyjzji władz gimnazjum będzie wygaszane. W roku szkolnym 2017/2018 mamy 12 klas (6 drugich i 6 trzecich), w następnym roku pozostaną tylko klasy trzecie. Uczniowie nadal mają do dyspozycji 22 sale lekcyjne, wyposażone na miarę XXI wieku, czytelnię, bibliotekę, kompleks sportowy.

Od początku istnienia Gimnazjum cała społeczność pieczołowicie budowała tradycję placówki, rozumiejąc, że określa ona tożsamość szkoły i jest strażnikiem przekazywanych przez nią wartości.

Od roku szkolnego 1999/2000 każdego października uczniowie klas pierwszych przed dyrektorem szkoły składają uroczyste ślubowanie, a w ostatni piątek przed feriami swoje święto obchodzą z kolei trzecioklasiści, bawiąc się wówczas na balu gimnazjalnym.

W grudniu 2000 roku do kalendarza uroczystości szkolnych na stałe wpisał się Jarmark Bożonarodzeniowy, impreza charytatywna łącząca w działaniu na rzecz Domu Samotnej Matki i Domu Małego Dziecka przy ul. Drużynowej całą społeczność Gimnazjum: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Chcąc wychować młodego człowieka, który będzie wrażliwy na krzywdę innych, ale też świadomy czyhających nań zagrożeń i umiejący się dzielić wiedzą na ten temat, zaproponowaliśmy młodzieży konkurs Bezpieczny Gimnazjalista. W  roku szkolnym 2015/2016 odbyła się jego 10 edycja.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia. Pani dyrektor Bogumiła Adamska zaangażowała całą społeczność szkolną do podjęcia działań mających na celu wybór patrona Publicznego Gimnazjum nr 21. W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród uczniów, nauczycieli i rodziców na patrona szkoły wybrano Marię Skłodowską – Curie.

Uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum nr 21 w Łodzi imienia Marii Skłodowskiej – Curie połączona z nadaniem szkole sztandaru odbyła się 21 kwietnia 2010 roku. Od tego momentu, co roku w maju cała społeczność Gimnazjum obchodzi Święto Szkoły.
Do tradycji szkoły należą też uroczyste obchody rocznic państwowych, Dzień Sportu, Drzwi Otwarte Szkoły, Plebiscyt VII Wspaniałych.

Na początku Gimnazjum powstała jest strona internetowa, według pomysłu ówczesnego ucznia Bartosza Kawałka.
W naszej szkole prowadzona jest też kronika, w której odnotowywane są wszystkie ważne wydarzenia z życia społeczności szkolnej.

Istotnym elementem historii jest pamięć o tych, którzy ją współtworzyli. Dlatego też korytarze szkolne ozdabia Galeria Absolwentów.