Dwujęzyczność

W obecnych czasach, w których podróżowanie po Europie i świecie nie jest tak skomplikowane jak kiedyś, znajomość języków obcych jest absolutną koniecznością. Wszyscy wiemy, że jeden język to podstawa, a znajomość dwóch to konieczność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców utworzyliśmy w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2010/ 2011 pierwszą klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim.

Uczniowie tego typu klas mają 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu- 5 godzin z polskim nauczycielem i jedną godzinę z nauczycielem z Niemiec. Elementy języka niemieckiego wprowadzane są na takich przedmiotach jak: historia, WOS, geografia, chemia, fizyka i matematyka. Absolwenci w/w klas uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach gimnazjalnych, za co otrzymaliśmy list gratulacyjny od Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2015 roku.

W latach 2006- 2011 przeprowadzaliśmy egzamin Fit1 i Fit 2, organizowany przez Instytut Goethego, którego dyplom jest honorowany na całym świecie, jako wyznacznik znajomości języka niemieckiego.

Po trzech latach nauki w klasie dwujęzycznej wielu uczniów decyduje się kontynuować naukę w dwujęzycznym Liceum nr VIII.

 

Nauczyciele z Niemiec

Pan Ole Wagner (2014- 2016)

Pan Benjamin Ruh  (2016-?)

 

DSD I

Od września 2015 roku nasza szkoła jest uczestnikiem międzynarodowego programu PASCH-Schulen Partner der Zukunft ( Szkoły Partnerskie Przyszłości). Oznacza to, że przygotowujemy uczniów klas dwujęzycznych do egzaminu DSD I (das Deutsche Sprachdiplom), który, według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego, potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1.

Uczniowie, którzy uzyskają w gimnazjum dyplom DSD I i będą kontynuowali naukę w szkole średniej, która objęta jest programem DSD II, mogą uzyskać dyplom potwierdzający ich umiejętności językowe na poziomie C 1. Pozwoli to im na podjęcie studiów w krajach niemieckojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu z języka.

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części. Część pisemna obejmuje: rozumienie tekstów czytanych i słuchanych oraz komunikację pisemną. W części ustnej przeprowadzana jest rozmowa dotycząca życia codziennego oraz prezentacja wybranego przez ucznia zagadnienia.

Pisemna część egzaminu sprawdzana jest w Niemczech, natomiast część ustna przeprowadzana jest na terenie szkoły w obecności nauczyciela języka niemieckiego oraz egzaminatora oddelegowanego z Niemiec.

Egzamin jest  bezpłatny.