Konkursy

 

KONKURSY WOJEWÓDZKIE  - regulaminy   terminarz i wyniki

 Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich

  1. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
  2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.
  3. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia, które zawarte są w statucie danej szkoły ponadgimnzjalnej.
  4. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.
  5. Finalistom konkursów przedmiotowych nie przysługują uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 - 4.
  6. Uzyskanie tytułu finalisty daje uczniowi 10 punktów (jeden tytuł), a dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty do szkoły średniej
 
Laureaci  i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku 2016/17

 

Agata Radzikowska (3c) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Sztuce sekcja Plastyki

Iga Andrzejewska  (3e) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii

Michelle Więckowski   (3a) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego  

Weronika Jaworska (3a) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego  

 

Laureaci  i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku 2015/16

Nathan Kłoszewski (3d) - laureat Wojewódzkiego Konkursu z Geografii i Chemii, oraz finalista z Historii

Rami Mallah (3b) - laureat Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki

Julita Dulas (3f) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Historii

Małgorzata Gromczyk (3a) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Filip Kamiński klasa (3b) - finalista Wojewódzkiego Konkursu  Wiedzy o Społeczeństwie