Egzaminy gimnazjalne

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
ROK SZKOLNY 2015/2016

 

część humanistyczna – 18 kwietnia 2016r.  
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

 

część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r.
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00

 

język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r.
na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

zobacz informacje o egzaminie gimnazjalnym na stronie CKE

zobacz informacje o egzaminie gimnazjalnym na stronie OKE